A hatályos ÁSZF

A blue mobile mobil rádiótelefon szolgáltatásaira vonatkozó általános szerződési feltételek. (Előfizetői szolgáltatások meghatározása, az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, díjszabás, díjfizetés és elmulasztásának következményei, ügyfélszolgálatok elérhetősége, minőségi célértékek, az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája, az előfizetői jogviszony létrejötte és megszűnése, hibabejelentő elérhetősége, előfizetői panaszok és bejelentések intézése, a szolgáltató általi adatkezelésre vonatkozó rendelkezések, számhordozás szabályai stb.).

blue mobile hatályos ÁSZF törzsszöveg letöltése

Mellékletek letöltése

 • 1.melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek
 • 2.melléklet Díjszabás
 • 3.melléklet A Magyar Telekom Nyrt. nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatása
 • 4.melléklet Adatkezelés, adatbiztonság
 • 5.melléklet Etikai ajánlások és irányelvek a szolgáltató információs szolgáltatásaihoz
 • 6.melléklet Minőségi célértékek
 • 7.melléklet Akciós ajánlatok

Az ÁSZF változásáról szóló közlemény

A hatályba lépés ideje: 2021.01.01.

A Magyar Telekom Nyrt. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, Felhasználóit, hogy a blue mobile Általános Szerződési Feltételeit a jelen Táblázatban foglaltak szerint módosítja.

Felhívjuk előfizetőink figyelmét, hogy a következő hónaptól hatályos ÁSzF szövege az elektronikus hírközlésről szóló törvény (EHT.) 132. §(6) bekezdése alapján a hatálybalépés napjáig módosulhat.

2021. január 1-től hatályos változások

Aktualizálásra kerülnek a jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok elérhetőségei.

1. sz. melléklet 4. és 5. pontok

Aktualizálásra kerülnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei.

4. sz. melléklet 14. pont

Törlésre kerülnek a 1722 és 17123 rövid számok.

2. sz. melléklet 4. pont

Bekerül az ÁSZF-be a 1756 rövid szám.

2. sz. melléklet 4. pont

Törlésre kerül a 1748 rövid szám, a továbbiakban a számhordozásra vonatkozó információ a 06 80 388 388 hívószámon érhető el.

Törzsrész 8.1.7.5. pont és 2. sz. melléklet 4. pont

Megszüntetésre kerül az Info MMS szolgáltatás; helyette az előfizetők a továbbiakban az Info SMS szolgáltatást vehetik igénybe.

2. sz. melléklet 3.3.2. pont

A blue GPRS Limit adatforgalmi díja a méltányos használatot követően bruttó 1,1484 Ft/Mbyte összegről bruttó 1,0329 Ft/Mbyte összegre csökken.

2. sz. melléklet 6.2.2.1. pont
2021. február 1-től hatályos változások

Törlésre kerülnek a 06 90/633 (000-999) és a 06 90/180 (000-499) emelt díjas számtartományok.

2. sz. melléklet 3.3.5. pontok

Módosulnak a következő emelt díjas számtartományok díjai: a 0690/603 (000-099) 99 Ft/perc helyett 960 Ft/perc (az emelkedés mértéke 861 Ft), a 0690/603 (100-199) 160 Ft/perc helyett 1270 Ft/perc (az emelkedés mértéke 1110 Ft), a 0690/603 (200-299) 254 Ft/perc helyett 1580 Ft/perc (az emelkedés mértéke 1326 Ft) díjazásra módosul.

2. sz. melléklet 3.3.5. pontok

A fenti módosításokat a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható nem lényeges változások, továbbá olyan pontosítások és módosítások indokolják, amelyek nem eredményezik a szerződési feltételek lényeges módosítását. Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, vagy módosul a szolgáltatás tartalma - az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.

Rövidítések:
Eht. – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
Eszr. – az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól 6/2011. (X. 6.) NMHH-rendelet.


2021. február 01-től hatályba lépő ÁSZF

blue mobile hatályos ÁSZF törzsszöveg letöltése

Mellékletek letöltése

 • 1.melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek
 • 2.melléklet Díjszabás
 • 3.melléklet A Magyar Telekom Nyrt. nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatása
 • 4.melléklet Adatkezelés, adatbiztonság
 • 5.melléklet Etikai ajánlások és irányelvek a szolgáltató információs szolgáltatásaihoz
 • 6.melléklet Minőségi célértékek
 • 7.melléklet Akciós ajánlatok


További dokumentumok

ÁSZF-archívum

Az Európai Unión kívül alkalmazott aktuális roaming díjainkról a roaming zóna besorolás alapján az aktuális ÁSZF 2. mellékletéből a Díjszabásból tájékozódhat.

További roaming adat díjcsomagjainkról az aktuális ÁSZF 2. mellékletéből a Díjszabásból tájékozódhat.

Untitled Document