A hatályos ÁSZF

A blue mobile mobil rádiótelefon szolgáltatásaira vonatkozó általános szerződési feltételek. (Előfizetői szolgáltatások meghatározása, az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, díjszabás, díjfizetés és elmulasztásának következményei, ügyfélszolgálatok elérhetősége, minőségi célértékek, az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája, az előfizetői jogviszony létrejötte és megszűnése, hibabejelentő elérhetősége, előfizetői panaszok és bejelentések intézése, a szolgáltató általi adatkezelésre vonatkozó rendelkezések, számhordozás szabályai stb.).

blue mobile hatályos ÁSZF törzsszöveg letöltése

Mellékletek letöltése

 • 1.melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek
 • 2.melléklet Díjszabás
 • 3.melléklet A Magyar Telekom Nyrt. nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatása
 • 4.melléklet Adatkezelés, adatbiztonság
 • 5.melléklet Etikai ajánlások és irányelvek a szolgáltató információs szolgáltatásaihoz
 • 6.melléklet Minőségi célértékek
 • 7.melléklet Akciós ajánlatok

Az ÁSZF változásáról szóló közlemény

A hatályba lépés ideje: 2021.06.01.

A Magyar Telekom Nyrt. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, Felhasználóit, hogy a blue mobile Általános Szerződési Feltételeit a jelen Táblázatban foglaltak szerint módosítja.

Felhívjuk előfizetőink figyelmét, hogy a következő hónaptól hatályos ÁSzF szövege az elektronikus hírközlésről szóló törvény (EHT.) 132. §(6) bekezdése alapján a hatálybalépés napjáig módosulhat.

2021. június 1-től hatályos változások

Elérhetővé válnak a 0690/555 (340-359) – bruttó 204,47 Ft/db (nettó 161 Ft/db), 0690/555 (360-379) – bruttó 254 Ft/db (nettó 200 Ft/db), 0690/555 (380-399) – bruttó 328,93 Ft/db (nettó 259 Ft/db), 0690/555 (400-419) – bruttó 508 Ft/db (nettó 400 Ft/db), 0690/555 (420-439) – bruttó 600 Ft/db (nettó 472.44 Ft/db), 0690/555 (440-459) – bruttó 1016 Ft/db (nettó 800 Ft/db), 0690/555 (460-489) – bruttó 2032 Ft/db (nettó 1600 Ft/db), 0690/555 (490-519) – bruttó 2540 Ft/db (nettó 2000 Ft/db), 0690/555 (520-549) – bruttó 5080 Ft/db (nettó 4000 Ft/db), 0690/555 (940-949) – bruttó 3175 Ft/db (nettó 2500 Ft/db), 0690/555 (950-959) – bruttó 3810 Ft/db (nettó 3000 Ft/db), 0690/555 (960-969) – bruttó 4445 Ft/db (nettó 3500 Ft/db), 0690/555 (970-979) – bruttó 3000 Ft/db (nettó 2362.2 Ft/db), 0690/555 (980-989) – bruttó 4000 Ft/db (nettó 3149.61 Ft/db), 0690/555 (990-999) – bruttó 5000 Ft/db (nettó 3937.01 Ft/db), 0690/900 (000-009) – bruttó 100 Ft/ db (nettó 78.74 Ft/db), 0690/900 (010-029) – bruttó 204,47 Ft/db (nettó 161 Ft/db), 0690/900 (030-049) – bruttó 254 Ft/db (nettó 200 Ft/db), 0690/900 (050-059) – bruttó 155 Ft/db (nettó 122.05 Ft/db), 0690/900 (060-079) – bruttó 328,93 Ft/db (nettó 259 Ft/db), 0690/900 (080-099) – bruttó 508 Ft/db (nettó 400 Ft/db), 0690/900 (100-139) – bruttó 1016 Ft/db (nettó 800 Ft/db), 0690/900 (140-149) – bruttó 305 Ft/db (nettó 240.16 Ft/db), 0690/900 (150-199) – bruttó 2032 Ft/db (nettó 1600 Ft/db), 0690/900 (200-239) – bruttó 5080 Ft/db (nettó 4000 Ft/db), 0690/900 (240-249) – bruttó 400 Ft/db (nettó 314.96 Ft/db), 0690/900 (250-259) – bruttó 762 Ft/db (nettó 600 Ft/db), 0690/900 (260-269) – bruttó 1000 Ft/db (nettó 787.4 Ft/db), 0690/900 (270-279) – bruttó 500 Ft/db (nettó 393.7 Ft/db), 0690/900 (280-299) – bruttó 2540 Ft/db (nettó 2000 Ft/db), 0690/900 (300-329) – bruttó 600 Ft/db (nettó 472.44 Ft/db), 0690/900 (330-349) – bruttó 3175 Ft/db (nettó 2500 Ft/db), 0690/900 (350-359) – bruttó 900 Ft/db (nettó 708.66 Ft/db), 0690/900 (360-379) - bruttó 3810 Ft/db (nettó 3000 Ft/db), 0690/900 (380-399) – bruttó 4445 Ft/db (nettó 3500 Ft/db), 0690/555 (000-009) – bruttó 500 Ft/perc (nettó 393.7 Ft/perc), 0690/555 (310-319) – bruttó 458 Ft/perc (nettó 360.63 Ft/perc), 0690/555 (320-329) – bruttó 508 Ft/perc (nettó 400 Ft/perc), 0690/555 (330-339) – bruttó 762 Ft/perc (nettó 600 Ft/perc), 0690/555 (550-559) – bruttó 250 Ft/perc (nettó 196.85 Ft/perc), 0690/555 (560-569) – bruttó 275 Ft/perc (nettó 216.54 Ft/perc), 0690/555 (570-579) – bruttó 300 Ft/perc (nettó 236.22 Ft/perc), 0690/555 (580-589) – bruttó 1200 Ft/perc (nettó 944.88 Ft/perc), 0690/555 (590-599) – bruttó 1500 Ft/perc (nettó 1181.1 Ft/perc), 0690/900 (400-409) – bruttó 100 Ft/perc (nettó 78.74 Ft/perc), 0690/900 (410-429) – bruttó 508 Ft/perc (nettó 400 Ft/perc), 0690/900 (430-449) – bruttó 1500 Ft/perc (nettó 1181.1 Ft/perc), 0690/900 (450-469) – bruttó 1800 Ft/perc (nettó 1417.32 Ft/perc), 0690/900 (470-499) – bruttó 150 Ft/perc (nettó 118.11 Ft/perc), 0690/900 (500-519) – bruttó 2000 Ft/perc (nettó 1574.8 Ft/perc), 0690/900 (520-549) – bruttó 200 Ft/perc (nettó 157.48 Ft/perc) emelt díjas számtartományokba tartozó hívószámok.

2. sz. melléklet 3.3.3. és 3.3.4. pontok

A fenti módosításokat a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változások, továbbá olyan pontosítások és módosítások indokolják, amelyek nem eredményezik a szerződési feltételek lényeges módosítását. Ha az egyoldalú módosításban foglaltakat nem kívánja elfogadni, úgy az értesítéstől számított 15 napon belül élhet felmondási jogával.

Rövidítések:
Eht. – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
Eszr. – az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól 6/2011. (X. 6.) NMHH-rendelet.


2021. május 01-től hatályba lépő ÁSZF

blue mobile hatályos ÁSZF törzsszöveg letöltése

Mellékletek letöltése

 • 1.melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek
 • 2.melléklet Díjszabás
 • 3.melléklet A Magyar Telekom Nyrt. nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatása
 • 4.melléklet Adatkezelés, adatbiztonság
 • 5.melléklet Etikai ajánlások és irányelvek a szolgáltató információs szolgáltatásaihoz
 • 6.melléklet Minőségi célértékek
 • 7.melléklet Akciós ajánlatok


További dokumentumok

ÁSZF-archívum

Az Európai Unión kívül alkalmazott aktuális roaming díjainkról a roaming zóna besorolás alapján az aktuális ÁSZF 2. mellékletéből a Díjszabásból tájékozódhat.

További roaming adat díjcsomagjainkról az aktuális ÁSZF 2. mellékletéből a Díjszabásból tájékozódhat.

Untitled Document